Оновлено
2023-12-07
13:17

Явкін В'ячеслав Григорович

Явкін В'ячеслав Григорович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Відмінник освіти України
Почесна грамота за сумлінну працю та досягнуті успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління
Почесна грамота за внесок туристичної галузі м. Чернівці
Грамота Чернівецького міського голови з нагоди Всесвітнього дня туризму (2020 рік)
Подяка члену журі турніру юних географів
Свідоцтво Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»

Тематика наукових досліджень:

- комплексні та компонентні кількісні оцінки розподілу природних рекреаційних ресурсів;
- комплексні та компонентні кількісні оцінки водних ресурсів.

Курси, що читає:

Рекреологія
Статистика
Геотуристичне проектування
Геопросторова організація туризму
Урбаністика
Рекреологія
Екологічний менеджмент і аудит

Додаткова інформація:

Народився 29 вересня 1951 року в місті Кутаїсі (Грузія). Навчався у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на географічному факультеті (1968-73рр.). Після закінчення університету працював інженером-гідрологом у Варзобській гідрографічній партії (Памір). З 1977р. працює у Чернівецькому національному університеті на посадах інженера, старшого інженера, асистента, доцента. Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія, тема дисертації: «Модель дощових паводків на малих водозборах Українських Карпат». Доцент кафедри географії і картографії України з 1998 р. Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму з 2005 по 2015 рр.
Науковий керівник 5 кандидатських дисертацій, у т.ч. на туристичну тематику: Депутат М.М., к.геогр.н. за спец.: 11.00.02 – економічна та соціальна географія, тема дисертації: Рекреаційно-туристичний потенціал гірських поселень Івано-Франківської області (суспільно-географічний аналіз); Іванунік В.О., к.геогр.н. за спец.: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації: Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області).

Участь у міжнародних проектах

У 2008-2009 рр. був співвиконавцем спільного румунсько-українського проекту «ROUA BUCOVINEI: культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини – транскордонна інтеграція між прикордонними регіонами Румунії та України». Партнери: Сучавський університет «Штефан чел Маре», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Сертифікати:
Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції «Культурний ландшафт як географічний феномен»
Certificate of attendance: Principles of estimating soil moisture parameters in the basin
Certificate for Participating in the International Scientific and Practical Conference

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Основні книги:

 1. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с.;
 2. В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук, О.Д. Король та ін. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): Монографія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с. ;
 3. ІВАНУНІК В.О., ЯВКІН В.Г. АТРАКТИВНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ: Навчальний посібник, 2-ге вид. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 248 с.
 4. В.Г., Мельник А.А. Функціонування річково-басейнових систем під впливом природокористування: монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.  232 с.

Основні публікації:

 1. Явкін В.Г., Ясенчук В.І. Принципи параметризації режиму вологи грунту басейнів малих річок Карпато-Поділля. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Науковий збірник /Відп.ред. В.К.Хільчевський. - К.: ВГЛ Обрії, 2006. - Том 10. - 218 с.;
 2. Явкін В.Г., Євдокіменко В.К., Савранчук Л.А., Шупарська Л.П. Особливості оцінки кліматичних рекреаційних ресурсів Карпат: Вісник наукових досліджень. Серія: туризм. - Тернопіль, 2006.
 3. Явкін В.Г., Фостій В.В., Кирпушко Я.В. Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах. // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. – 326 с.
 4. Явкін В.Г., Кирпушко Я.В., Морар А.В. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – 374 с.
 5. Явкин В.Г., Варварюк Е.А., Владийчук К.В., Брижак А.П. Рекреационные и экскурсионные ресурсы района Днестровского водохранилища // Сфера туризма и гостеприимства в эпоху глобализации: сб.статей междунар.науч.-практ.форума (Пермь, 15-17 мая 2013 г.).- Пермь, Перм. Гос.акад.искусства и культуры, 2013.- 456 с.- С. 434-438.
 6. Явкін В.Г., Владійчук К.В., Бухтіярова Ф.О. Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах//Географія та туризм: Наук.зб./Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп.ред.) та ін..- К.: Альфа-ПІК, 2014.- Вип.30.- 262 с.- С.72-79.
 7. Владійчук К.В., Ющенко Ю.С., Бухтіярова Ф.О., Явкін В.Г. Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Четнівецький нац. ун-т, 2014.- Вип. 724-725: Географія.- 212 с.- С. 126-128.
 8. Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 109-114.
 9. Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.
 10. В.Г., Ходан Г.Д. Несприятливі урбогеоморфологічні процеси при формуванні шкідливих домішок повітрі // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 826: Географія. –104 с. – С.21-27.(видано 08.02.2022 р.)

Матеріали конференцій:

 • Березка І.С., Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогення складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет) //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.
 • Мельник А.А., Явкін В.Г., Березка І.С. Узагальнення максимальних витрат води в басейні р. Сірет //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. Наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2016.- 204 с.- С.192-195.
 • Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку// Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації. Інститут зрошуваного землеробства: // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. «Природа для води» (22 березня 2018 р.). – Київ.- 235 с. С. 40-41.
 • Явкін В.Г., Келебай Х.В. Пропозиції гостинності в рекреації та туризмі Івано-Франківської області // Матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Актуальні проблеми регіональних досліджень» (17-18 травня 2018 р.) / за ред.. В.Й. Лажкіна. -  м. Луцьк, 2018. – 228 с. – С. 50-52.
 • Явкін В.Г., Келебай Х.В. Поширення садиб сільського туризму Івано-Франківської області //«Вітчизняна наука: Теорія і практика».Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (08-09 червня 2018 р.). м. Харків, 2018. С. 17-21.
 • Явкін В.Г., Мельник А.А. Нормативний режим вологи грунту Карпато-Поділля // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 154-155.
 • Явкін В.Г., Мельник А.А. Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів // Національна академія аграрних наук України. Глобальне водне партнерство. Інститут водних проблем і меліорації: // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх» присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р., м. Київ), 2019. – С. 168-169.
 • Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.
 • Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. -  С. 118-121.
 • Yavkin V.,  Krul H. Hospitality market of intensive and recreational rural areas of the Рrykarpattia // The ХIII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», April 05 – 08, 2022, Prague, Czech Republic. 831 p. – P. 813-817.
 • Vyacheslav YAVKIN, Halyna KHODAN. Principles of estimating soil moisture parameters in the basin. The 17 th Edition of Present Environment and Sustainable Development International Symposium, Iași.- 2022.- P. 12-13.

E_mail: vjacheslavjavkinГb‘м@¦™фgmail.com

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterГb‘м@¦™фchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.