Оновлено
2024-02-22
14:24

Король Олександр Дмитрович

Король Олександр Дмитрович

Посада: завідувач кафедри, доцент
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Грамота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Грамота Чернівецької обласної ради
Подяка Міністерства освіти і науки України (2023)
Подяка travel study work (2023)

Тематика наукових досліджень:

- методологічні та теоретичні основи туристичного маркетингу;
- екскурсознавство та організація екскурсійного обслуговування;
- географія міжнародного туризму.

Курси, що читає:

Організація екскурсійних послуг
Маркетинг туризму (лекції)
Маркетинг туризму та готельно-ресторанного сервісу (лекції)
Маркетингові комунікації в туризмі
Менеджмент туристичних дестинацій
Реклама в туризмі та готельно-ресторанному сервісі

Додаткова інформація:

З 1990 по 1995 рр. навчався у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. У 1995 р. вступив до аспірантури, яку закінчив у 1998 р. З вересня 1998 р. – асистент кафедри економічної географії. У травні 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіональний менеджмент в туризмі». З вересня 2001 р. працював на посаді доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З лютого 2003 року – доцент кафедри географії та менеджменту туризму. У 2004 р. призначений заступником, а у 2015 р. – виконуючим обов’язки завідувача кафедри. З 2015 року – здобувач наукового ступеня доктора географічних наук. З січня 2017 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри географії та менеджменту туризму. 17 лист. 2020 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив докторську дисертацію на тему «Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Впродовж 2012-2015 рр. був менеджером за напрямом науково-практичного міжнародного румунсько-українського проекту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині» HERITAGE MIS-ETC Code: 829, який фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013.

Опонент кандидатських дисертацій на туристичну тематику: Жураєва К.А. (2015 р.), Топорницька М.Я. (2016 р.).

Адміністратор сайту «Чернівці – туристичний путівник» http://www.trip.cv.ua (Web-дизайн і програмування, контент-менеджмент).

Стажування:  Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи. Тема: «Теоретико-методичні аспекти викладання дисциплін туристичного напрямку».  Довідка 83/21 від 27.08.2021 р.

Сертифікати:
Сертифікат члена журі конкурсу туристичних маршрутів «Стежками Назарія Яремчука»

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах:

Профіль Google Академія

ResearcherID

Профіль ORCID

Участь у міжнародних проектах

Впродовж 2006-2009 рр. був співвиконавцем спільного українсько-словацького науково-дослідного проекту «Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні». Словацька сторона була представлена науковцями природничого факультету університету ім. П.Шафаріка, м. Кошіце.

Впродовж 2012-2015 рр. був одним із головних виконавців (менеджер за напрямком) румунсько-українського проекту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині», який фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013. Бюджет проекту складав 1 500 000 євро. Румунська сторона була представлена науковцями Сучавського університету ім. Штефана чел Маре.

Монографії, навчальні посібники

 • КОРОЛЬ О.Д. ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО МАРКЕТИНГУ: Навчальний посібник. — Чернівці: Рута, 2002. – 110 с. >>>
 • КОРОЛЬ О.Д., КРАЧИЛО М.П. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ: Навчальний посібник (гриф МОНУ). — Чернівці: Рута, 2008. – 240 с. >>>
 • КОРОЛЬ О.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ: Навчально-методичний посібник. — Чернівці: ЧНУ, 2016. – 144 с. >>>
 • КОРОЛЬ О.Д. МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл: Монографія. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 512 с. >>>
 • КОРОЛЬ О.Д. ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО МАРКЕТИНГУ: Навчальний посібник, 2-ге вид. перероб. і доп. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 140 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. Укладачі : О.Д. Король, Т.Д. Cкутар, Н.П. Аніпко, О.В. Руденко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 232 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6351

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 • Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (Inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Vol 32, No 2. – Kraków, 2018. – С. 338–355 (Web of Science).
  Джерело: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.322.24
 • Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol 26, No 3. – Oradea, 2019. – P. 887–904 (Scopus).
  Джерело: http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-3-2019/GTG-3-2019.pdf
 • Korol O., Krul V. Classification of Countries of Destination by Gross and Relative Valuesof International (Inbound) Tourism and its Factors // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Vol 34, No 3. – Kraków, 2020. – С. 130–149 (Web of Science).
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/7413
 • Korol, O., Krul, H., Zayachuk, O., Kostash, M. (2023). Methodical approaches and statistical analysis of tourist arrivals to the centers of sightseeing tourism (on the example of Chernivtsi, Ukraine). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 37(2), 84–104. Published 2023-06-30. doi:https://doi.org/10.24917/20801653.372.6 (Web of Science).
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/10152

Інші закордонні публікації

Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання

 • Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 762-763: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 161–164.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1_MM-qkgBM55kTbMaQDzrdgqeGQHK2ox2/view
 • Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків Бразилії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 775-776: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С. 195–199.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1257lwrAg99onrTU4AjjbbkIPmeMLijVp/view
 • Король О. Д. Аналіз міжнародних туристичних потоків США // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 785: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 59–63.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1b_qLPp9pomC5st0GpdE85pLS9eoVmpMV/view
 • Король О. Д. Іноземний (в’їзний) туризм у Карибському туристичному регіоні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 793: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 47–54.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1GzYTfJcwF8InsJWYKawKPdTwJf3DhQvs/view
 • Oleksandr Korol. Formation and distribution of international tourism flows in geographical space // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Вип. 22 (1). – Харків, 2017. – p. 26–31.
  Джерело: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/8967
 • Король О. Д. Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Вип. 22: Географія. – Тернопіль, 2017. – С. 100–109.
  Джерело: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/16.pdf
 • Король О. Д. Питомі витрати на зарубіжний туризм та їх вплив на міжнародні туристичні вибуття // Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки, No.6. – Херсон, 2017. – С. 180–187.
  Джерело: https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/29
 • Король О. Д. В’їзні туристичні потоки та іноземна туристична привабливість (атрактивність) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки, No.7. – Херсон, 2017. – С. 192–202.
  Джерело: https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/65
 • Король О. Д. Питомі споживчі витрати домогосподарств та їх вплив на формування міжнародних туристичних потоків через видатки на зарубіжний туризм // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Географічні науки, No.8. – Луцьк, 2017. – С. 42–48.
  Джерело: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15275
 • Король О. Д. Відношення доходів від іноземного туризму до прибуттів як мірило прибутковості міжнародних туристичних потоків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Географічні науки, No.9. – Луцьк, 2017. – С. 77–88.
  Джерело: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15297
 • Король О. Д. Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами // Вісник Одеського національного університету. Серія: географічні та геологічні науки, Том 22, No. 2. – Одеса, 2017. – С. 104–117.
  Джерело: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120897
 • Король О. Д. Вплив протяжності географічного простору на розподіл міжнародних туристичних потоків // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць. Вип. 23 (2). – Харків, 2017. – С. 98–107.
  Джерело: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/10242
 • Король О. Д. Виїзні туристичні потоки та зарубіжна туристична активність. Географія та туризм // Науковий збірник КНУ ім. Шевченка. Вип. 39. – Київ: «Альфа-ПІК», 2017. – С. 3-12.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk39/v391.pdf
 • Король О. Д. Економічний чинник розподілу іноземних (в’їзних) туристичних потоків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки, No.8. – Херсон, 2018. – С. 256–262.
  Джерело: https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/112
 • Король О. Д. Вплив клімату на формування та розподіл міжнародних туристичних потоків // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 795: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 131–146.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view
 • Король О. Д. Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму // Вісник Одеського національного університету. Серія: географічні та геологічні науки, Том 23, № 2. – Одеса, 2018. – С. 82–97.
  Джерело: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/146637
 • Король О.  Концепція  туристичних  потоків  і  географія туризму. Часопис  соціально-економічної географії. (2021). 31. С. 19-36.
  Джерело: https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/20924/19674

Матеріали конференцій

 • Король О. Д. Принципи та форми реалізації екологічного туризму. Міжнародна науково-практична конференція «Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах». Рахів 10–12 жовтня 2007. – С. 164–166.
  Джерело: https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Conf_Ecoturizm_materiali_Hust_2007.pdf
 • Король О. Д., Бойко І. Д., Бичкова В. Окремі положення розробки бренду туристичної дестинації на прикладі м. Чернівці. Географія та туризм: науковий збірник (матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна–Італія: співробітництво у галузі туризму»). – Київ: КНУ ім. Шевченка «Альтерпрес», 2010 – Вип. VII. – С. 70-75.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk7/v718.pdf
 • Король О. Д. Звичне середовище – висхідне поняття туризму // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (30–31 березня 2018 р., м. Київ). – К: Прінт-Сервіс, 2018. – С. 254–258.
  Джерело: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Zbirnik_GEO-85.pdf
 • Король О. Д. Методичні підходи до розробки маршруту та програми екскурсійного туру на прикладі Буковини: Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи» (18–19 квітня 2019., м. Суми) // Збірник наукових праць. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 25–29.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1bL0-SbyUrWc2YF-1D4lEBFVlYMQMmTl8/view
 • Король О.Д., Смик О.С. Естетика ландшафту // Історична географія в Україні: Матеріали Всеукраїнського наукового семінару пам'яті професора Володимира Круля (21–22 вересня, 2023) / За ред. Б. Рідуш, С. Кирилюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2023. – С. 30-32.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1WqzULL0kr--ymkFqx1- HxvWAuVmSiJ8w/view?usp=sharing

E_mail: o.korol°фљо@xz{Ьяchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster°фљо@xz{Ьяchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.