Оновлено
2024-02-22
14:24

Круль Галина Ярославівна

Круль Галина Ярославівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Грамота Чернівецького міського голови з нагоди Всесвітнього дня туризму (2021 р.)
Грамота Чернівецького міського голови з нагоди Всесвітнього дня туризму (2022 р.)
Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2023 р.)

Подяка за активну участь, щиру підтримку й допомогу в організації та проведенні міжнародних студентських практик в Туреччині
Подяка travel study work (2023)

Тематика наукових досліджень:

- географічне краєзнавство;
- організація готельного, ресторанного, курортного і туристичного бізнесу.

Курси, що читає:

Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування
Організація готельної справи
Організація ресторанної справи
Планування, дизайн і устаткування ГРЗ
Технологія послуг гостинності
Технологія послуг харчування
Ресторанний практикум
Кейтеринг

 

Додаткова інформація:

У 1992 році закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Географія». 25.10.2006 року захистила кандидатську дисертацію  на тему «Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (2007).

З 2011 року доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Закінчила курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод” СПК№101634 від 12.11.2015 р. По 19.05.2016 р.

Член Чернівецької обласної громадської організації «Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини», практикуючий гід-екскурсовод з 2012 р.

Член Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» з лютого 2021 року.

Стажування: ЧТЕІ КНТЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства (03.12.2018-03.06.2019). Тема: «Організація готельно-ресторанного господарства в Україні». Довідка (сертифікат) № 300/01-04 від 03.06.19 р. Курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних кадрів в Навчально-курсовому центрі туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів за спеціальністю «екскурсовод» (з 12.11.2015 по 19.05.2016 р.; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 101634 від 19.05 2016 р.)

Сертифікат про стажування
Сертифікат про закордонне стажування
Сертифікат гіда-екскурсовода
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів
Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини
Довідка «Всеукраїнська асоціація гідів»
Сертифікат участі у конкурсі «Стежками Назарія Яремчука»
Сертифікат Moodle-курсу
Сертифікат онлайн-курсу «Академія готельного господарства»
Сертифікат «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»
Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти»
Сертифікат онлайн-курсу «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач»
Сертифікат «Бариста базовий»
Підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти», 07.11-23.11.2023р.
Сертифікат за успішне проходження освітнього серіалу «ChatGPT для підвищення власної ефективності»
Сертифікат за успішне проходження освітнього серіалу «Бариста»
Сертифікат за успішне проходження освітнього серіалу «Безпар’єрність у галузі гостинності»
Сертифікат «Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства»
Сертифікат «Почати бізнес. Креативна індустрія»
Сертифікат «Дизайнер інтер'єру»
Сертифікат «Піцайоло»

Участь у громадських об᾿єднаннях
- член Українського географічного товариства;
- член Асоціації працівників туристичного супроводу Буковини

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

RESEARCHGATE

Профіль ORCID

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 1. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 160 с.
 2. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демогеографія. Методичні вказівки і матеріали до практичних робіт. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 24 с.
 3. Круль В., Круль Г.Я. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.
 4. Курсові і дипломні роботи: Навчальний посібник / Укл. С.М. Білокриницький, В.О.Джаман, Я.І.Жупанський, Г.Я. Круль, В.П. Круль та ін.: Чернівці: ЧНУ, 2003. –  78 с.
 5. Жук М.В., Круль Г.Я. Менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу. Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2004. – 40 с.
 6. Готельне господарство: Конспект лекцій / Укл. Г.Я. Круль. – Чернівці: Рута, 2006. – Частина 1. – 52 с.
 7. Ресторанна справа. Конспект лекцій / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 1. – 72 с.
 8. Готельна справа. Конспект лекцій: У 2-х ч. / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2008. – Частина 2. – 68 с.
 9. Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. посібник (з грифом МОНУ). – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/945
 10. Основи ресторанної справи. Навчальний посібник. / Укл. Круль Г.Я. – Чернівці: Рута, 2020. - 496 с.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/946
 11. Круль Г.Я., Заячук О.Г. Організація і технологія надання послуг гостинності : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с.
 12. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4910

Публікації у рейтингових зарубіжних виданнях (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 1. Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. 2021 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8601 https://doi.org/10.24917/20801653.353.12
 2. Korol, O., Krul, H., Zayachuk, O., Kostash, M. (2023). Methodical approaches and statistical analysis of tourist arrivals to the centers of sightseeing tourism (on the example of Chernivtsi, Ukraine). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 37(2), 84–104. Published 2023-06-30. doi:https://doi.org/10.24917/20801653.372.6 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/10152

Статті у міжнародних журналах (нерейтингові)

 1. Krool Volodymyr, Krool Galina. Particular Qualities of settlement development of foothill and mountain landscapes of North Bukovina //Krajobraz a czlowiek w czasie i przestrzeni; Landscape and man in space and time.- Sosnowiec, Polska, 2013.- C. 34-44.
  Джерело: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/20.pl-uk/4.krool.pdf)
 2. Krool Volodymyr, Gadelshyn Oleksandr, Krool Galina. The area parameters of settling of the Upper Prut River basin // Environmental Quality and Land Use: Abstract volume of the International symposium (8-10 May, 2015). – Suceava, Romania, 2015. – p. 10.
  Джерело: https://www.researchgate.net/publication/284150000_The_area_parameters_of_settling_of_the_Upper_Prut_River_basin 
 3. Krul Volodymyr, Krul Halyna. Process of settlement of Western Ukraine before the 14th centure (space-time aspect) //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 71-73.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4177
 4. Krul Halyna, Palamariuk Mariia, Krul Volodymyr. Assessment of the recreational-tourism resources availability in the Bucovynean Carpathians //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Volume 4, No. 6/2016. – P. 74-77.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4178
 5. Zayachuk O.H., Krul H.Ya. Analysis of excursion activities of UNESCO World Heritage Site (on the example of the Residence of the Metropolitans of Bukovina and Dalmatia) // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 175-180. ISBN 978-3-954753-03-1.
 6. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4432
 7. Yavkin V., Krul H. Hospitality market of intensive and recreational rural areas of the Prykarpattia // Multidisciplinary academic research, innovation and results. Proceedings of the ХIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. 831 p. – P. 813-817.
 8. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4908

Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання

 1. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Географо-краєзнавчі аспекти історичного дослідження Галичини // Історія української географії. – Вип. 1. – Тернопіль, 2000. – С. 57-61.
 2. Чернюх Г. Географічні особливості заселення території Північної Буковини до ІХ ст.н.е. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. Вип. 104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С. 139-147.
 3. Чернюх Г. Дотичність і розбіжність національного краєзнавства з українознавством // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. Вип. 120: Географія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 105-110.
 4. Круль В., Круль Г.Я., Гарас А. Часово-територіальні особливості зміни сільської людності Буковинської Гуцульщини за 1989-2001 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 167: Географія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 157-164.
 5. Круль Г.Я. Географо-краєзнавча динаміка людності Буковинської Гуцульщини // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 199. Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 189-196.
 6. КрульВ.П., Круль Г.Я. Характеристика національного складу населення України (за даними 1989 і 2001 рр.) // Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2004. - № 5. – С. 347-350.
 7. Круль Г. Особливості впливу абсолютної висоти місцевості на розміщення поселень Північної Буковини// Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. – Вип. 246: Географія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 126-137.
 8. Круль Г., Круль В., Чернега П. Особливості утворення населених пунктів на початок ХVІ ст. у межах фізико-географічних районів українсько-румунського прикордоння // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.: 318: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 174-188.
 9. Круль Г., Круль В. Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень // Історія української географії. Всеукр. науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 35-40.
 10. Круль В., Круль Г., Добровольська С. Особливості ретроспективного поселенського освоєння Волині // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.: 391: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 143-152. 
 11. Круль Г.Я., Григор’єва Г.В., Гадельшин О.Р. Територіальні характеристики заселення сточищ основних річок Північної Буковини // Наук. записки Вінницького держ. педуніверситету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – С. 33-39.
 12. Круль Г. Територіальна організація поселенської мережі Північної Буковини на кінець ХV ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. - Тернопіль: Видавництво ТНПУ.- № 2 (випуск 24).- 2008.- С. 70-75.
 13. Круль Г., Григор’єва Г. Територіально-часові риси залюднення сточищ основних річок Північної Буковини // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип 434: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 98-109.
 14. Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Часово-просторові особливості формування поселенської мережі та її територіальна організація на кінець ХV ст. у межах Прут-Сіретського межиріччя // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип 458: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 31-36.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2009_0458.pdf
 15. Круль Г. Методичні аспекти географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення історико-географічного регіону // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 107-111.
  Джерело: https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/023_527_Krul.pdf  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4170
 16. Бучко Ж.І., Круль Г.Я. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – 242 с. – С. 34-41.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk11/v115.pdf
 17. Круль Г., Паламарюк М. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах // Географія та туризм: Наук. збірник. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – 266 с. – С. 80-90.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk35/v358.pdf https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4168?show=full
 18. Григорʼєва Г., Круль В., Круль Г. Територіальні особливості розташування поселень за експозицією схилів на території Північної Бессарабії// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 795: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2018. – 168 с. – С. 39-45.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2422  http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20795%20(2018).pdf
 19. Круль Галина, Матюніна Дар’я. Маркетингові дослідження у створенні концепції закладу ресторанного господарства // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2020. – Вип. 826 – 103 с. С. 67-75.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4167

Матеріали конференцій

 1. Круль В., Явкін В., Чернюх Г. Досвід картографування лавинонебезпеки за морфометричними характеристиками рельєфу // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С. 132-134.
 2. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Географо-краєзнавчі особливості населення Київського Полісся // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра / Зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С. 128-130.
 3. Круль В.П., Чернюх Г.Я. Краєзнавство як дієвий засіб у патріотичному вихованні учнів // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя /Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Реформа, 1998 – С. 9-11.
 4. Круль В., Заячук М., Чернюх Г. Морфометричні характеристики рельєфу – як вияв потенціалу заселюваності території // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України / Тези ІІ Всеукр. наук.-метод. конфер. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 54-55.
 5. Круль В., Сухий П., Заячук М., Чернюх Г. До питання про об’єкт і предмет вивчення історичної географії // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – Тернопіль, 2000. – С. 135-137.
 6. Чернюх Г. Про головне і підрядне у дослідженнях ретроспективної географії історико-географічного краю //Історія української географії. Спеціальний випуск Краєзнавство. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Випуск 2(4). – С. 67-68.
 7. Круль В., Чернюх Г. Динаміка адміністративно-територіального устрою Галичини // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. Матер. Другого Всеукр. семін. (11-12 грудня 2002 р.). - Тернопіль, 2002. – Частина 2. – С. 121-129.
 8. Круль В.П., Круль Г.Я. Ретроспективно-географічна основа екістичної характеристики регіону (історико-географічної зони Західної України) // Україна: географічні проблеми сталого розвитку / Зб.наук.праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 252-254.
 9. Круль (Чернюх) Г. Особливості  національного краєзнавства та українознавства // Матеріали V конгресу Міжнародн. асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 322-325.
 10.  Безверхній В., Круль Г. Готельний сервіс в туристичному бізнесі Єгипту / Матер. міжнар. наук.-практ. конфер. студентів та молодих науковців: «Регіон-2006: суспільно-географічні аспекти» (17-18 травня 2006 р., м. Харків). – Харків, 2006. – С. 180-184.
 11. Круль В.П., Круль Г.Я. Осередки первісного поселенського навантаження на територію Північної Буковини / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва „сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України» (21-23 вересня 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 135-140.
 12. Круль В.П., Круль Г.Я., Григор’єва Г.В. Часові особливості розвитку ретроспективної географії. В монографії: Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема / Під ред. проф. С.Д. Абрамовича. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. – С. 34-49.
 13. Круль В., Круль Г., Гадельшин О. Географо-краєзнавчі особливості формування поселенської мережі Глибоцького району Чернівецької області /Рекреація й туризм: сучасні тенденції та регіональні особливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське старообрядництво: історія, культура, туризм» (Чернівці, 23-24 вересня 2006 р.). – Ч. 1. – Чернівці, 2006. – С. 135-143.
 14. Безверхній В.М., Круль Г.Я. Особливості формування туристичного продукту // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С. 112-114.
 15. Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Об’єкти археологічного туризму Північної Буковини // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Випуск 1. – С. 165-170.
 16. Круль В., Круль Г., Григор’єва Г. Етапи утворення поселень на території українсько-румунського прикордоння // Тези Міжнародної наукової конференції за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва (17-18 квітня) / За ред. П.І. Фейчука. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – С. 65-66.
 17. Круль В., Круль Г., Григор’єва Г. Особливості заселення сточищ основних річок Північної Буковини // Річкові долини: природа – ландшафти – людина. – Чернівці – Сосновець, 2007. – С. 165-167.
 18. Круль В., Круль Г., Григор’єва  Г. Часові особливості утворення поселень на території українсько-румунського прикордоння // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 75-83.
 19. Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Географічні особливості розселення у зоні Карпатського Передгір’я // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 307-308.
 20. Круль В.П., Круль Г.Я., Гадельшин О.Р. Часово-просторові особливості формування поселенської мережі та її територіальна організація на кінець ХV ст. у межах Прут-Сіретського межиріччя // Матер. Міжнар. наук. конф. «Українська історична географія та історія географії в Україні» (Чернівці, 7-10 жовтня 2009 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 79-80.
 21. Круль Г.Я., Бучко Ж.І., Чернюх А.І. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму на території Західної України // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаси, 17-19 березня 2010 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 51-54.
 22. Круль Г.Я., Федоруца О.М. Сучасні тенденції розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в м. Чернівці // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаси, 17-19 березня 2010 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 200-202.
 23. Круль Г.Я., Гаджа І.В., Паламарюк М.Ю. Сучасні тенденції розвитку сільського зеленого туризму у Вижницькому районі Чернівецької області // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 21-24.
 24. Круль Г.Я., Федоруца О.М. Історичні передумови розвитку готельної справи у Чернівцях // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 114-116.
 25. Круль Г.Я., Бучко Ж.І., Чернюх А.І. Гастрономічні фестивалі Західної України як різновид туристичних атракцій // Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010, Харків). – Харків, 2010. – С. 244-247.
 26. Круль Г.Я., Чернюх А.І. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Західній Україні // Матер. регіон. наук.-практ. конференції «Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні ЄВРО-2012» (14 квітня 2010, Львів). – Львів, 2010. – С. 83-88.
 27. Круль Г.Я., Федоруца О.М. Історико-культурна спадщина Чернівців та її використання // Матер. регіон. наук.-практ. конференції «Туризм і рекреація: стратегія розвитку напередодні ЄВРО-2012» (14 квітня 2010, Львів). – Львів, 2010. – С. 89-93.
 28. Круль В.П., Чернега П.І., Круль Г.Я., Присакар В.Б. Особливості заселення фізико-географічних районів Буковинського Передкарпаття //Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник науков. праць (за матеріалами V міжнародної наукової конференції, 23-25 травня 2013 р., м. Суми).- Т. 2.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013.- 380 с.- с.61-65.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4176
 29. Добровольська С.Я., Круль В.П., Круль Г.Я. Ретроспективно-географічний аспект дослідження суспільно-географічних процесів заселення регіону //Геополитика и экогеодинамика регионов: Научный журнал. - Том 10.- Вып. 1, Симферополь, 2014. - с. 125-133.
 30. Круль Г.Я. Характерні риси розташування населених пунктів Північної Буковини за експозицією схилів //Географія, картографія географічна освіта: історія, методологія, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. - 296 с. (с.136-138).
 31. Круль В., Круль Г., Гадельшин О. Поселенсько-демографічні показники заселення фізико-географічних областей території сточища р. Прут //Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К.І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г.П. Міллера. - Львів-Ворохта, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.- 198 с. - С.146-149.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4175
 32. Круль В.П., Гадельшин О.Р.,Круль Г.Я. Просторові особливості розміщення поселень у верхньому сточищі р. Прут // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, СМП «Тайп», 2015. – 404 с. – С. 86-88.
 33. Круль В., Паламарюк М., Круль Г. Стан рекреаційно-туристських досліджень в Україні на початку ХХІ ст. (за матеріалами дисертаційних робіт) // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали  Всеукраїн. наук. конф. з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної та соціальної географії Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка (Львів, 19-20 листопада 2015 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 484 с. – С. 212-217.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4173
 34. Круль Г., Паламарюк М. Території пріоритетного розвитку рекреації й туризму в Буковинських Карпатах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 156-158.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4172
 35. Гищук Р. Круль Г. Демографічна оцінка ландшафтів Верхнього Прута для потреб рекреаційно-туристичної діяльності // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 140 с. – С. 59-60.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2872
 36. Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Вплив снігового покриву і лавин ра розвиток гірськолижного туризму в Буковинських карпатах // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції присвяченої 30-річчю відкриття кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю утворення Чернівецької області (7-9 травня 2020 р.) - Чернівці: ЧНУ, "Місто", 2020. С. 313-316.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2802
 37. Круль Г.Я. Аналіз розвитку ринку ресторанних послуг України в пострадянський період // Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки (28 жовтня 2020 року). - Луцьк. - 2020. С. 145-149.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2816
 38. Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2818
 39. Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. – С. 118-121.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2873
 40. Круль Г., Калінін М. Застосування застарілих активів у сфері гостинності. Сучасні виклики та трансформації туризму на шляху євроінтеграції: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю утворення кафедри географії та менеджменту туризму Чернів. націон. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 16 травня 2023 року: електронний варіант. Чернівці: ЧНУ, 2023, 104 с. С. 98-100.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8794
 41. Круль Г., Бабій Т. Еко-тренди у сфері гостинності. Сучасні виклики та трансформації туризму на шляху євроінтеграції: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю утворення кафедри географії та менеджменту туризму Чернів. націон. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 16 травня 2023 року: електронний варіант. Чернівці: ЧНУ, 2023, 104 с. С. 101-103.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/8795
 42. Тонієвич Т.В, Круль Г.Я. Формування позитивного туристичного іміджу рідного краю (на прикладі Путильської, Усть-Путильської, Селятинської ОТГ Чернівецької області України) для популяризації його на туристичному ринку. The XIII International Scientific and Practical Conference "Modern ways of development of science and the latest theories", December 11-13, 2023, Madrid, Spain. 460 p. Pp. 92-95
  Джерело: https://eu-conf.com/ua/events/modern-ways-of-development-of-science-and-the-latest-theories

E_mail: g.krulЄ”p~k@?r#wБцchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЄ”p~k@?r#wБцchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.