Оновлено
2023-12-07
13:17

Заячук Оксана Григорівна

Заячук Оксана Григорівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

- територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області;

Курси, що читає:

Історія туризму
Історія туризму і рекреації
Основи сфери гостинності
Кулінарна географія світу
Барна справа, мистецтво баристи та сомельє
Технологія готельної справи та організація послуг гостинності
Фізична географія світу

Додаткова інформація:

З 1996 по 2001 рр. навчалася у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті. З 2006 по 2007 рр. працювала на посаді асистента кафедри соціальної географії та раціонального природокористування, а з вересня 2007 р. працює на посаді асистента кафедри географії та менеджменту туризму. У 2008 р. вступила до аспірантури, по завершенню якої успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (ДК № 003292 від 22.12.2011).

З 2014 року доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Науковий керівник студентки-переможниці Міжнародної науково-практичної олімпіади з туризму у Києві 2 місце (14-16 травня 2019 р) та  у Дніпрі 1 місце (04-11 лютого 2019 р.) (Проскурова Надія).

Стажування: ЧТЕІ КНТЕУ, кафедра технології і організації ресторанного господарства (03.12.2018-03.06.2019). Тема: «Організація готельно-ресторанного господарства в Україні». Довідка (сертифікат) № 298/01-04 від 03.06.19р.

Сертифікат про стажування
Онлайн-курс для викладачів: Академічна доброчесність
Членкиня Івано-Франківської спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Сертифікат про завершення курсу Урбаністика: сучасне місто

Сертифікат про завершення курсу «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти»

Сертифікат про завершення курсу Європейська зовнішня політика

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профіль Google Академія

Профіль ORCID

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 1. Чубрей О., Заячук О. Основи суспільної географії : курс лекцій. Чернівці : ЧНУ, 2013. – 128 с.
 2. Кузишин А., Заячук О. Географія: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. / А. Кузишин О. Заячук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – 448 с.
 3. А.Кузишин, О.Заячук. Географія: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2022 – Тернопіль; Підручники і посібники, 2021. – 640 с.
 4. Кузишин А., Заячук О. Географія : Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021 – 464 с.
 5. О. Заячук, С. Брик. Історія туризму : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 200 с.
 6. Круль Г.Я., Заячук О.Г. Організація і технологія надання послуг гостинності : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с.
 7. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4910

Публікації у фахових закордонних журналах

 1. Olexandra Chubrey, Natalia Zablotovska, Oksana Zayachuk. Territorial differences in educational achievements in geography of the students of comprehensive institutions of the Chernivtsi region (on the example of the External Independent Testing (EIT) in geography) / - / Lucrarile Seminarului Geografic «Dimitrie Cantemir» (Dimitrie Cantemir Geograph Journal)/ - 2015. - Vol. 39, 1.- P. 121-130. (Румунія, Ясси: “Alexandru Ioan Cuza” Universite From Iasi) h –ISSN 1222 – 989 X.
  Джерело: http://ulrichsweb.serialssolutions.com/search/-107472779
 2. Korol, O., Krul, H., Zayachuk, O., Kostash, M. (2023). Methodical approaches and statistical analysis of tourist arrivals to the centers of sightseeing tourism (on the example of Chernivtsi, Ukraine). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 37(2), 84–104. Published 2023-06-30. doi:https://doi.org/10.24917/20801653.372.6 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/10152

Інші закордонні (не рейтингові)

 1. Zayachuk M. On Development of Tourist’s Atlas of Bukovyna and сartographic рrovision of rural tourism development / M. Zayachuk, O. Zayachuk, M. Porchuk // Turismul rural romanesc in contextual dezvoltarii durabile. Actualitate si perspektive. Volumul XXXII – Tehnopress IASI – 2013 – 153 s., S. 58-64.
  Джерело: http://romanianruraltourism.drupalgardens.com/sites/g/files/g1559306/f/201603/vol.%2032.pdf
 2. Rudenko V. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – Pp. 47-51. ISSN 2227-670X 2014 IJACS Journal.
 3. Zayachuk O.H., Krul H.Ya. Analysis of excursion activities of UNESCO World Heritage Site (on the example of the Residence of the Metropolitans of Bukovina and Dalmatia) // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 175-180. ISBN 978-3-954753-03-1.
 4. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4432

Публікації у фахових українських виданнях

 1. Заячук О. Г. Історико-географічні аспекти становлення української освіти на Буковині (до 1920 р.) / О. Г. Заячук / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ. - №2 (випуск 24). – 2008. – 256с., С. 12-16.
 2. Заячук О. Г Територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області /О. Г. Заячук / Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія : Географічні науки – Луцьк : Видавництво ВНУ - №8 – 2009 – 156с., С.116-120.
 3. Заячук О. Г Історія розвитку освіти у Чернівецькій області /О. Заячук / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.458: Географія.  Чернівці: Рута,2009. – 104с., С.95-98.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2009_0458.pdf
 4. Заячук О. Рівень соціально-економічного розвитку обласного регіону – передумова та індикатор розвитку освітньо-виховного комплексу /О. Заячук / Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Л. Українки. Серія : Географічні науки – Луцьк: Видавництво ВНУ – 2010.- №15 - 179с. С. 60-66.
 5. Джаман В. Визначення географічного центру території та оцінка транспортногеографічного положення адміністративних центрів Чернівецької області / В. Джаман, М. Заячук, О. Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 527 :Географія.–С.95–100.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2011_0587_0588.pdf
 6. Заячук О. Суспільно-географічний аналіз готельно-ресторанного господарства Чернівецької області /О. Заячук, О. Грицюк/ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 553-554 : Географія. 191с., С.122-126.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2011_0553_0554.pdf
 7. Заячук О. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області / О. Г. Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 672–673: Географія. – С. 101–105.  
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0672_0673.pdf
 8. Заячук О. До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області / О. Г. Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633–634 : Географія. – С.120–124.
 9. Заячук О. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону / О. Г. Заячук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 (265) : – С. 132–137. (Серія: Географічні науки).
  Джерело: https://cutt.ly/jSzZBES
 10. Джаман В.О., Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області / В. О. Джаман, О. Г. Заячук, М. Д. Заячук // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вид-во ВНУ, 2012. – № 18 (243) – С. 65–69. (Серія: географічні науки).
  Джерело: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/9421/1/13.pdf
 11. Заячук О., Дроняк Г. Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області //Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.- Вип.655: Географія.- 144 с.- С.111-115.
 12. Заячук О. Г. Територіальна організація закладів культури Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.-Вип.672-673: Географія.- 183 с.- С.101-105.
 13. Заячук О. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Вип. 16 (265): Вип. 16(265). - Серія: Географічні науки.- Луцьк, 2013.- С.133-138.
  Джерело: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/11195/1/20.pdf
 14. Заячук О., Клим А Розвиток системи освіти в туризмі (вітчизняний та зарубіжний досвід) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.- Вип. 696: Географія.- 136 с.- С.101-104.
 15. Заячук М. Д., Заячук О. Г. Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні // Науковий вісник Чернівецького університету зб.наук.праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.- Вип. 744-745: Географія.- 184 с.- С.140-144.
  Джерело: file:///C:/Users/Home/Downloads/Nvchnu_2015_744-745_31.pdf
 16. Заячук М. Економіко-математичне моделювання оптимального землекористування у фермерському укладі України / М. Заячук, Н. Заблотовська, О. Заячук // Економічна та соціальна географія / [Я. Б. Олійник (відн. ред) та ін.] – 2017. – Вип. 77. – С. 19-25.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2959
 17. Заячук О., Проскурова Н. Iнформаційні ресурси та ІТ у туристичній галузі: сучасні тенденції та впровадження // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808: Географія. – 168 с. – С. 118-122. (Index Copernicus)
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2940
 18. Оксана Заячук, Оксана Галичук Урочище Терношори як перспективний об’єкт туризму Косівського району Івано-Франківської області // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2020. – Вип.826 – 103 с. С. 89-93.
  Джерело: https://geochnu.top/index.php/climat_geology
 19. Заячук М., Заячук О., Заячук А. Просторовий ресурс території м. Чернівці: хронологічний та хорологічний аналіз. Науковий вісник КНУ. Вісник: Географія. КНУ, 2021. – С. 26-31. - Вип.1/2 (78/79) Київ. 26-32.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2936
 20. Лажник В., Заячук М., Заячук О. Особливості структурної організації однопалатних парламентів в країнах Африки (2023) // Географічний журнал Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Географія. Випуск 2(2). 2023. С. 30-40.
  Джерело: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/geography/article/view/1133

Матеріали конференцій

 • Заячук О.Г. До питання територіальної організації освітньо-виховного комплексу Чернівецької області / О. Г. Заячук, О. С. Чубрей // : «Україна: географія цілей та можливостей».- Зб.наук.праць.- Н.:ФОП «Лисенко М.М.», 2012.- Том. ІІ.- Київ, 2012.- 332 с.- С.74-76.
 • Заячук М. До питання формування Буковинсько-Подільського туристичного кластеру / М. Заячук, О. Заячук , В. Пулинець // Геграфія і туризм : національний та міжнародний досвід / матеріали VІ міжнар. нак-практ. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана-Франка, 2012. – 518 с, С. 148-151.
 • Оксана Заячук. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області /О. Заячук, М. Заячук // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті.- Том 1.- Львів, 2013.- 362 с.- С.275-279.
 • Заячук М. Особливості використання фермерськими господарствами земельних ресурсів України / М. Заячук, О. Заячук // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.- Тернопіль, СМП «Тайп», 2015.- 404 с.- С. 149-152.
 • Заячук М. Д. Органічне сільськогосподарське виробництво – перспективний напрям розвитку фермерства України / М. Д. Заячук, О. Г. Заячук // Українська географія: сучасні виклики / Матеріали ХІІ зїзду Українського географічного товариства (м. Київ, 18-20 травня 2016 р.) /Зб. наук. праць. – К. :Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – 222 с. - – С. 186-18
 • Заячук О. Зубровиця, як перспективний об’єкт екологічного пізнавального туризму /О. Заячук, М. Заячук / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 травня 2019). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – 208 с. – С. 161-164.
  Джерело: https://cutt.ly/VSWdXXZ
 • Заячук О. Використання топологічних характеристик території при обґрунтуванні виділення освітніх округів в адміністративному районі //О. Заячук, М. Заячук / Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнар. наук.-практ конф. – КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с. – С. 300-302.
 • Заячук О., Заячук А. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного туризму. «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів»: Матеріали V Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференції (8-9 квітня 2021 р.). Луцьк. – 2021. – 148 с. - С. 77-79.
  Джерело: https://konfgeolutsk.wordpress.com/archives/
 • Заячук М. Д., Заячук О.Г. Географічні компетентності в розробці програм економічного і соціального розвитку території. // Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна: збірник тез науково-практичної відео-конференції (електронне видання), 9 квітня 2021 р., К.: Інститут географії НАН України, 2021. - 26 с. – С. 13-14.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2933
 • Заячук М.Д., Заячук О.Г., Заячук А.М. Перспективи інтенсифікації міжнародних відносин у прикордонних територіях (на прикладі Чернівецької області) // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.-. Тернопіль: Вектор, 2021. С. 13-20.
  Джерело: https://cutt.ly/KSWdRcP
 • Заячук О.Г., Брик С.Д. Інвестиційна рекреаційно-туристична привабливість Карпатського регіону України // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: збірник матеріалів I Регіональної науково-практичної конференції (18 червня 2021 р.). – Івано-Франківськ: ПРІНТ-ДІАС, 2021. – 105 с. С. 22-27.
  Джерело: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2932
 • Заячук О., Заячук А., Заячук Н. Про шляхи оптимізації розвитку територіальної громади м. Чернівці. // Міста та регіони в епіцентрі просторових змін: зб. наук. праць / за ред. С. П. Запотоцького та К. В. Мезенцева. – К. : ВПЦ Київський університет, 2023. – 95 с., С. 18-19.
  Джерело: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2023/03/mista-ta-regiony-zbirnyk-naukovyh-pracz.pdf

E_mail: o.zayachuk‰qE@cQИ—$!chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‰qE@cQИ—$!chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.