Оновлено
2023-12-07
13:17

Брик Степан Дмитрович

Брик Степан Дмитрович

Посада: асистент, заступник декана з виховної роботи
Вчений ступінь: кандидат географічних наук

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації
Грамота Чернівецького міського голови з нагоди Всесвітнього дня туризму (2021 р.)
Грамота Чернівецького міського голови з нагоди Всесвітнього дня туризму (2022 р.)
Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2023 р.)
Подяка Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Тематика наукових досліджень:

- статистика міжнародного туризму;
- німецькі поселення на території Чернівецької області.

Курси, що читає:

Організація анім. послуг в ГРГ
Інноваційні гот.-ресторанні технології
Маркетинг туризму (практичні)
Маркетинг туризму та готельно-ресторанного господарства (практичні)
Бізнес-планування у міжнародному туризмі
Фриланс у туристичному бізнесі
Інформаційні системи і технології в туризмі
Інформаційні системи і технології в ГРС
Маркетинг туризму і готельно-ресторанного господарства (практичні)

Додаткова інформація:

У 2001 році вступив до Чернівецького державного університету імені Ю.Федьковича на географічний факультет, який закінчив у 2006 році за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – «Менеджмент організацій туристичної індустрії», кваліфікація – магістр з економіки. З вересня 2006 року – асистент кафедри географії та менеджменту туризму.

У січні 2010 р. вступив до аспірантури. У 2012 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Давні німецькі поселення на території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (2013). Закінчив курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод” СПК№101675 від 12.11.2015 р. по 19.05.2016 р.

Член Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» з лютого 2021 року.

Стажування: Полтавський університет економіки і торгівлі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з курсу Педагогіка вищої школи. Компетентнісно-орієнтоване навчання. ПК №01597997/00183-17. 03 березня 2017 р.
Міжнародне стажування у Вищій школі туризму та екології в м. Суха Бескидська (Польща). Під час стажування було опрацьовано сучасні технології в проведенні навчань студентів спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанний сервіс», сучасні тренди в туризмі та готельному господарстві, політику в сфері туризму країн ЄС загалом та Польщі зокрема (18 лютого по 10 березня 2021 року).

Сертифікат про закордонне стажування (Польща)
Сертифікат про закордонне стажування (Болгарія)
Сертифікат про стажування
Сертифікат на знання іноземної мови B2
Сертифікат гіда-екскурсовода
Сертифікат члена всеукраїнської асоціації гідів-екскурсоводів
Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини
Довідка «Всеукраїнська асоціація гідів»
Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції «Культурний ландшафт як географічний феномен»
Сертифікат учасника семінару-тренінгу «Організація і методика дистанційного навчання із застосуванням інформаційних технологій»
Сертифікат (підвищення кваліфікації) «Програма розвитку стресостійкості на основі майндфулнес та технік когнітивно-поведінкової терапії для студентів»

 

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах:

Профіль Google Академія

Профіль ORCID

Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні роботи

 • ЯВКІН В.Г., РУДЕНКО В.П., КОРОЛЬ О.Д., БРИК С.Д. та ін. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. — Чернівці: Рута, 2006. — 260с.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/13d_0KMU_rhzftTYtjwtvI5ap8peofxbR/view
 • Туристичний менеджмент: метод. вказівки до практ. занять / укл.: В.О. Іванунік, С.Д. Брик. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. — 32с.
 • О. Заячук, С. Брик Історія туризму : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 200 с.

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 • Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 186–204. 2021 (Web of science)
  Джерело: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8601
 • Tetiana Tkachenko, Olha Pryhara, Nataly Zatsepina, Stepan Bryk, Iryna Holubets, Alla Havryliuk. The current state and prospects of travel business development under the COVID-19 pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021. pp. 664-674. (Web of science)
  Джерело: http://ijcsns.org/07_book/html/202112/202112091.html

Інші закордонні (не рейтингові)

 • Savranchuk L.A., Bryk S.D. Features of higher education in Italy / Materialy XII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji “NaukowaprzestrzenEuropy – 2016“ Volum 7. Ptdagogicznenauki.: Przemysl. Nauka I studia – 80 str.-S.23-30.
 • Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпека забруднення повітря в історичному центрі Чернівців / International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry» : conference proceedings, July 2–3, 2021. Lublin : «Baltija Publishing», 276 pages. P.172-176.
  Джерело: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/145/4311/9095-1

Публікації у фахових українських виданнях

 • О.Король, С.Брик. Розвиток міжнародного туризму в Україні та  та Європі на зламі тисячоліть.     Науковий вісник Чернівецького    університету: Збірник наукових праць. Вип.361: Географія.- Чернівці: Рута, 2007.- 208 с.
 • Явкін В.Г., Савранчук Л.А., Іванунік В.О., Брик С.Д., Шупарська Л.П. Оцінка біокліматичних рекреаційних ресурсів Карпат.- Географія в інформаційному суспільстві.- Зб.наукових праць. У 4-х тт..- К.: ВГЛ Обрії, 2008.- Т. 3.- 322 с.
 • Брик С.Д. Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами / С.Д.Брик // Наук. вісн. Чернівецького у-ту: зб. наук. пр. Вип. 527: Географія. – Чернівці: Рута, 2010. – С.65-68.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2010_0527.pdf
 • Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С.73-79.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1413.pdf
 • Брик С.Д. Динаміка іноземного туризму в Україні та Австрії за даними 2000-2010рр. / С.Д.Брик // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 17. – С.55-62.
  Джерело: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk14/v1413.pdf
 • Круль В., Брик С. Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими колоністами// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 614-615:  Географія. – 152 с.
  Джерело: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2010_0527.pdf
 • Явкін В.Г., Красовська О.Ю., Брик С.Д. Особливості гостинності сільського туризму в Карпатах  // Науковий вісник ЧНУ. Вісник: Географія. Збірник наукових праць. Чернівці ЧНУ, 2018. – Вип.795 – 168 с. С. 31-38.
  Джерело: https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view
 • Пригара, О., Брик С., Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, № 33.
  Джерело: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/938
 • Корюгін А. В., Матвеєв М. Е., Брик С. Д. Маркетингові інструменти туристичної індустрії: досвід єс. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 88–94.
  Джерело: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7760&i=12
 • Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320. (Web of Science)

Матеріали конференцій

 1. Брик С.Д., Гадельшин О.Р. Особливості заселення передгірських та гірських територій Західно-Українських земель німецькими колоністами // Еволюція та антропогенізаціяландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнар. наук. конф., / 31 трав. – 2 черв. 2012 р.). – Чернівці: Букрек, 2012. – 136 с.
 2. Історичні центри заселення Дністерського каньйону – як ресурс ареол. туризму / [В.П.Круль, С.Я.Добровольська, С.Д.Брик, О.Р.Гадельшин] // Турист. ресурси як чинник розвитку території. Мат. Всеукр. наук.-прак. конф.–сем. (9-10.12 2011р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С.46-51.
 3. Круль В.П. Територ. ієрархічна структура культурно-історичних рекреаційних ресурсів Волинської області / В.П.Круль, І.П.Ковальчук, С.Д.Брик // Сучасні тенденції наук. парадигми екон.-геогр. освіти України: зб. Мат. VІІ всеукр. наук.-прак. конф. (Донецьк 8.12.2011р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2011. – С.49-51.
 4. Брик С.Д. Заселення Тернопільщини німецькими (австрійськими) колоністами / С.Д.Брик // Екон..-геогр. освіта і націон. самосвідомість: актуальні проблеми їх формув.: зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. учених (Донецьк, 29.03.2012р.) /Наук. ред.: Ю.А.Романенко. – Донецьк: ДІСО 2012. – С.193-196.
 5. Владійчук К.В., Брик С.Д., Ющенко Ю.С., Явкін В.Г. Особливості сучасної трудової міграції з України // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т., 2016.-204с.
 6. Явкін В.Г., Круль Г.Я., Брик С.Д. Небезпеки забруднення повітря екскурсійно-привабливого міста (на прикладі Чернівців) // Культурний ландшафт як географічний феномен: Матеріали Міжнародна наукової конференції (23-25 вересня 2021 р.). Чернівці. – ЧНУ, 2021. – 140 с. -  С. 118-121.
 7. Заячук О.Г., Брик С.Д. Інвестиційна рекреаційно-туристична привабливість Карпатського регіону України // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: збірник матеріалів I Регіональної науково-практичної конференції (18 червня 2021 р.). – Івано-Франківськ: ПРІНТ-ДІАС, 2021. – 105 с. С. 22-27.

E_mail: s.brykB¤юќ@aєNјchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterB¤юќ@aєNјchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.