Оновлено
2023-12-07
13:17

Морар Анна В’ячеславівна

Морар Анна  В’ячеславівна

Посада: завідувач лабораторією

Додаткова інформація:

Народилася 27 червня 1990 року у м. Чернівці. З 2007 по 2012 рр. навчалася у Чернівецькому національному університеті на географічному факультеті. З жовтня 2012 р. – лаборант кафедри географії та менеджменту туризму.

Основні публікації:

1. Морар А.В. Вартість земель як комплексний критерій оцінки водно-рекреаційних ресурсів //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010 р., м. Харків) / ИРО Харківського національного університету імені В.Н. Каразина, Харків, 2010.- 312 с.
2. Явкін В.Г., Морар А.В. Просторовий розподіл цінових пропозицій на землю в потенціалі рекреації Чернівецької області //Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи: зб. матер. Всеукр. наук.-прпктю конф. молодих вчених (Львів, 2-3 березня 2011 р.) /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму).- Львів: ЛІЕТ, 2011.- 426 с. - С. 180-185.
3. Явкін В.Г., Кирпушко Я.В., Морар А.В. Атрактивність рекреаційних ресурсів за ціновими пропозиціями в Чернівецькій області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б. Олійник та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – 374 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterТн@ЕhР­EШchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.