Оновлено
2023-12-07
13:17

Бучко Жанна Іванівна

Бучко Жанна Іванівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесна відзнака «Вдячна Буковина» Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р.)
Подяка Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р.)
Подяка Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р.)
Подяка Арт-інфо-центру «Czernowitz-Чернівці» (2021 р.)
Подяка Інклюзивного культурно-мистецького центру «Чернівці» (2021 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)
Подяка Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2019 р.)
Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2018 р.)
Подяка відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації (2016 р.)
Подяка Департаменту екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації (2013 р.)
Почесна грамота Чернівецької міської ради (2012 р.)

Тематика наукових досліджень:

- Естетичний потенціал ландшафту
- Транскордонний туризм
- Екотуризм
- Етнотуризм

Курси, що читає:

Геоекологія
Рекреаційна географія
Організація рекреаційних послуг
Екотуристична рекреація та агротуризм
Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
Етнокультурний туризм
Спортивний туризм

Додаткова інформація:

     Жанна Іванівна Бучко народилася 3 вересня 1969 року в с. Коритне Вижницького району Чернівецької області у родині вчителів Івана Миколайовича та Лариси Іванівни Штеф’юків. Успішно з золотою медаллю закінчила Коритненську середню школу в 1986 р. та вступила до Чернівецького держуніверситету на географічний факультет, який закінчила з відзнакою у 1991 році. Працювала в ЗОШ № 11 м. Чернівців, проектно-будівельному центрі “Промінь”, а з 1992 року – на кафедрі географії і картографії України ЧНУ. З 1996 до 1999 рр. навчалася в аспірантурі цієї ж кафедри. З 1999 р. – асистент кафедри економічної географії. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону". З лютого 2003 року – асистент, а з вересня 2003 року – доцент кафедри географії та менеджменту туризму. У жовтні 2019 року захистила докторську дисертацію на тему: «Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку».

З вересня 2020 року по вересень 2022 року - завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

Наукова діяльність Ж. І. Бучко спрямована на дослідження проблем естетичного потенціалу ландшафтів, екологічного, етнокультурного та транскордонного туризму.

Участь у міжнародних проєктах
Впродовж 2006-2009 рр. була співвиконавцем спільного українсько-словацького науково-дослідного проєкту «Оцінка ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні». Словацька сторона була представлена науковцями природничого факультету університету ім. П.Шафаріка, м. Кошіце.

У 2008-2009 рр. була співвиконавцем спільного румунсько-українського проєкту «ROUA BUCOVINEI: культурне коріння, люди і місця, єдність традицій, природні туристичні атракції Буковини – транскордонна інтеграція між прикордонними регіонами Румунії та України». Партнери: Сучавський університет «Штефан чел Маре», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Впродовж 2012-2015 рр. була одним із головних виконавців румунсько-українського проєкту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині», який фінансувався Європейським Союзом через програму сусідства Румунія-Україна 2007-2013. Бюджет проекту складав 1 500 000 євро. Румунська сторона була представлена науковцями Сучавського університету ім. Штефана чел Маре.

Стажування: Докторантура Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 2014-2017 рр., захист докторської дисертації у 2020 році.

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації, участь у конференціях:

 1. Дистанційний курс  «Основи користування MOODLE»
 2. Міжнародна літня школа Жана Моне «Європейські студії для сталого розвитку»
 3. Підвищення кваліфікації «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі»
 4. Школа сталого зеленого туризму в рамках проєкту «Забезпечення сталого розвитку туризму в Українських Карпатах»
 5. Онлайн-курс «#blend_IT: опануємо змішане навчання»
 6. Міждисциплінарні Європейські Студії «Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля досягнення цілей сталого розвитку» за підтримки Програми ЄС Erasmus+ Жана Моне  >>>
 7. Дистанційний курс «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» за підтримки Програми ЄС Erasmus+ Жана Моне
 8. Міжнародна літня школа Жана Моне «Стратегія циклічної та зеленої економіки Європейського Союзу: виклики для України»
 9. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
 10. Крайовий форум освітян «Освіта – енергія майбутнього»
 11. Ефективний пошук літератури в ScienceDirect»
 12. Дистанційний курс «Академія готельного господарства» у рамках проєкту «Забезпечення сталого розвитку туризму в Українських Карпатах»
 13. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»
 14. Науково-практичний семінар «Екскурсійні послуги в умовах адаптивного карантину»
 15. Міжнародна наукова конференція «Turystyka na obszarach transgranicznych», Польща
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Wymian doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej», Польща
 17. ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи»
 18. Участь у проєкті «Знаємо, куди йдемо. Співпраця органів самоврядування у сфері розвитку Карпатської системи туристичної інформації (КСТІ)», Польща
 19. Участь в українсько-румунсько-молдовському проєкті «Екокарпати»
 20. Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти»
 21. V Міжнародна програма наукового стажування «Нобелівські лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу»

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
- член Українського географічного товариства;
- член Федерації спортивного туризму України;
- член Федерації альпінізму та скелелазіння України;
- член Координаційної ради з питань розвитку туризму при Чернівецькій ОДА;
- член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів»;
- член Українського національного комітету ІКОМОС (Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць).

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах:
Scopus
WEB OF SCIENCE ResearcherID
ORCID
Google Scholar 
Publons (Researcher ID)
Репозитарій ЧНУ

Основні публікації:
Монографії та навчально-методичні видання:

 1. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія [В.Г.Явкін, В.П.Руденко, О.Д.Король, Ж.І. Бучко та ін.] – Чернівці: Рута, 2006. – 260 c.
 2. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія [В.Г.Явкін, В.П.Руденко, В.М.Андрейчук, О.Д.Король, Ж.І. Бучко та ін.]. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 344 с.
 3. Efros V., Purici S., Iavkin V., Baisanu S., Dorneanu A., Buchko Zh. Oameni si locuri in Bucovina. – Suchava, 2009. – 248 p.
 4. Бузинський М.Д, Никирса М.Д., Коржик В.П., Бучко Ж.І. Барвиста Буковина. Горизонти цільового туризму. – Чернівці: Прут, 2009. – 152 с.
 5. Zhanna Buchko, Ionut A. Cristea, Vasile Efros, Liviu Popescu, Valery Rudenko, Iaroslav Skrypnyk, Yaroslav Smirnov. Map of historical and ethnographic tourism of Chernivtsi Region and Suceava County. – Suceava, 2015.

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus):

 1. Rudenko V., Rudenko S., Zayachuk M., Buchko Z., Hudikovska V., Lapushniak M. Dominant and Subdominant Types of Nature Resources in Ukraine: Regional Analysis / Natural Resources, 2014. – Vol.5, No.2. – P. 73-77. Published Online February 2014. www.scirp.org/html/3-2000313_43334.htm
 2. Valeriy Rudenko, Vasyl Dzhaman, Zhanna Buchko, Yaroslav Dzhaman, Petro Mruchkovstyy. Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi City, Ukraine // Journal of Settlement and Spatial Planning. – Vol. 7, No. 2/2016, Cluj-Napoka, 2016. – P. 157-165. http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2016/06JSSP022016.pdf
 3. Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Zhanna Buchko and Hanna Ieremiia. Farming economies in Ukraine by resource potential aggregate / Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography. – Vol. 11, No. 2. – Bucharest, 2017. – P. 231-240.http://humangeographies.org.ro/articles/112/a_112_7_rudenko.pdf
 4. Buchko Z. I. Cross-Border Tourism In Bukovina / Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. – University of Rzeszów, 2018. – P. 37-42. http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-8/Issue-1/5.aspx
 5. Buchko Z. Cross-Border Ukrainian–Polish Cooperation in the Sphere of Tourism / Economic and Regional Studies. - Volume 13: Issue 3. – 2020. - P. 271-283.https://content.sciendo.com/view/journals/ers/13/3/article-p271.xml
 6. Buchko Z. Transborder recreational tourism complexes (TBRTC) as a result of international collaboration. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 2021.  - 35(3), 76–89. (Web of Science). Режим доступу: https://doi.org/10.24917/20801653.353.5

Інші закордонні публікації:

 1. Valeriy Rudenko, Myroslav Zayachuk, Oksana Zayachuk, Zhanna Buchko. Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine / // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com IJACS 2014. – Volume 7, Number 1. – P. 47-51.
 2. Valeriy Rudenko, Stepan Rudenko, Zhanna Buchko and Inha Sandulyak. Territorial Productivity of Nature-Resource Potential of Ukrainian Regions: Cartographic Analysis / // International Journal of Environmental Engineering and Natural Resources (USA). – 2014. – Volume 1, Number 2. – P. 70-76.
 3. Buchko Z. Festivals and traditional holidays in the ethnic tourism in Chernivtsi region / Zhanna Buchko // Tourist Bucovina. Issue І. – Bucharest, 2015. – P. 128-133.
 4. Valeriy Rudenko, Zhanna Buchko. Ethnotouristic Bukovyna: trends and opportunities/ // Tourist Bucovina. Issue ІІ. – Bucharest, 2015. – P. 3-6.
 5. Buchko Zh., Skutar T. Cultural Heritage Objects of Ukraine in the Conditions of War. Turism şi spațiu rural în context național şi internațional: XXIV Conferința ştiințifică, 27 mai 2022, Vatra Dornei. P. 26.

Публікації у фахових українських виданнях:

 1. Bozhuk T. I., Buchko Z. I. Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperationin the Sphere of Tourism / T. I. Bozhuk, Z. I. Buchko // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Oles Gonchar Dnipro National University, 2018. – 27(1). – P. 35-42. (Web of Science) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/493
 2. Buchko Z. Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism / Zhanna Buchko, Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko, Hanna Yeremiia // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 20 (1). – Харків, 2016. – С. 75-79. (Index Copernicus) https://docplayer.net/32813830-Ethnic-tourism-potential-of-bukovyna-for-the-purposes-of-cross-border-tourism.html
 3. Бучко Ж.І. Тенденції туризму та транскордонної співпраці в контексті регіональних стратегій розвитку / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Вип. 7. - Херсон, 2017. – С. 179-184. (Index Copernicus) https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/63
 4. Бучко Ж. Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 93-99. (Index Copernicus) https://tourlib.net/statti_ukr/buchko.htm
 5. Бучко Ж.І. До аналізу естетичних властивостей ландшафту // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 19: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 144-150.
 6. Скрипник Я.П., Бучко Ж.І., Гамаль Г.В., Атаманюк Я.Д. Питання картографічного моделювання рекреаційних ресурсів // Наук. вісник Черн. ун-ту. Вип. 19: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – С. 194-199.
 7. Бучко Ж. До питання про розвиток естетичних поглядів на природу України // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 49: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 52-63.
 8. Бучко Ж.І. Методологічні проблеми естетичного сприйняття ландшафтів // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С.61-66.
 9. Бучко Ж. Можливості і перспективи використання та збереження естетичних якостей ландшафтів Чернівецької області / Ж. Бучко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С.115-120.
 10. Бучко Ж. Екотуризм та можливості його розвитку в Буковинських Карпатах / Ж. Бучко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – №2. – Ч.1. – 2004. – С. 251-255.
 11. Бучко Ж. Естетичне оцінювання гірських ландшафтів для потреб туризму / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т.1. – С. 177-181.
 12. Бучко Ж. Принципи розробки маршрутів екотуризму з урахуванням естетичної цінності ландшафтів / Ж. Бучко // Фізична географія та геоморфологія. Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ «Обрії», 2005. – Вип. 48. – С. 122-127.
 13. Клапійчук Г. Екологічні знання у формуванні екологічної свідомості молоді / Г. Клапійчук, Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 304: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2006. – С. 34-39.
 14. Бучко Ж. І. Картографо-інформаційне забезпечення активного туризму в Українських Карпатах / Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 480-481: Географія. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 207-209.
 15. Бучко Ж. І. Етнотуристичні дослідження Буковини / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158.
 16. Антал А. Ю. Оцінка привабливості Закарпатської області для потреб екотуризму / А. Ю. Антал, Ж. І. Бучко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – С. 359-364.
 17. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності / Ю. П. Грицку-Андрієш, Ж. І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 56-60.
 18. Бучко Ж. І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області /Ж. І. Бучко, Г. Я. Круль // Географія та туризм: Наук. збірн. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41.
 19. Бучко Ж. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 744-745: Географія. – С. 109-111.
 20. Бучко Ж. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж. Бучко, Я. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 762-763: Географія. – С. 127-134.
 21. Бучко Ж. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині / Ж. Бучко // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 137-143.
 22. Бучко Ж. Аналіз туристичних потоків України – Румунії у контексті транскордонного туризму / Ж. Бучко, Е. Антоняк // Географія та туризм: Науковий збірник / Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – С. 26-35.
 23. Бучко Ж. Українсько-білоруська співпраця в галузі транскордонного туризму // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.  - Вип. 826 : Географія. – С. 76 -81. ISSN 2311-9276>>>
 24. Бучко Ж. Туристична освіта в умовах карантину: виклики, тенденції та рішення //  Географія та туризм: Наук. Зб. – К.: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – С. 3-9.>>>
 25. Бучко Ж. Етноекзоґенні об’єкти транскордонного туризму на  Буковині // Психологія та туризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 травня 2022 р.) – К.:ТОВ «Геопринт», 2022. – С. 162-166.>>>
 26. Бучко Ж. Об’єкти культурної спадщини України в умовах військового урбіциду // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. - С. 46-48.>>>
 27. Бучко Ж. Міжкультурна комунікація  України та Румунії (на прикладі Чернівецької області та Сучавського повіту) в галузі транскордонного туризму // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль: Вектор, 2022.  – С. 85-89.>>>

E_mail: zh.buchkoaИБЭ@ќЩSchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasteraИБЭ@ќЩSchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.