Оновлено
2023-12-07
13:17

Аніпко Наталія Петрівна

Аніпко Наталія Петрівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Грамота Чернівецького міського голови, 2021    
Подяка ТА "Buktravel", 2019
Диплом  від туроператора DM- tour service, сезон 2021, ТА "Buktravel"
Диплом ТА "Buktravel"
Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2023 р.)

Тематика наукових досліджень:

- Туристичне використання пам’яток середньовічної оборонної архітектури (замків, фортець, оборонних сакральних об’єктів)України
- Географія замків та фортець України
Турагентська та туроператорська діяльність

Курси, що читає:

Туристичне країнознавство (Європа)
Туристичне країнознавство (Африка, Австралія та Океанія)
Туристичне країнознавство
Туристичне країнознавство (Азія)
Туристичне країнознавство (Америка)
Курорти та готельна база Туреччина

Додаткова інформація:

Наталія Петрівна Аніпко народилася 21 листопада 1974 року у м. Жагань (Польща). У 1992 р. поступила на географічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який закінчила у 1992 р. з відзнакою, здобувши кваліфікацію „Географ. Викладач”. З 1999 по 2002 рр. – здобувач Інституту географії НАН України. З 2001 р. працювала асистентом на кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету на посаді лаборанта кафедри. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика, геохімія ландшафтів (2003). Тема дисертаційної роботи „Зміни ландшафтів Північної Буковини у кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття”.

З 2002 р. працює на посаді асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, з 2005 р. – доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, з 2006 р. – доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Основні наукові дослідження присвячені географо-краєзнавчій характеристиці фортифікаційно-замкових споруд Західної України.

Закінчила курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод” СПК№101674 від 19.05.2016 р. Практикуючий екскурсовод.

Співвласниця туристичної агенції Buktravel: ФОП Аніпко Наталія Петрівна, КВЕД «Діяльність туристичних агентств».

Членкиня «Асоціації представників туристичного супроводу Буковини», асоціації працівників туристичної сфери «Туристична Буковина», громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів».

Стажування: Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту і туризму з 02.12.2019 р. по 24.01.2020 р. Довідка № 96/01-04 від 10.02.2020 р.

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації, участь у конференціях:
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Болгарії (всі курорти) 03.05.2019-12.05.2019 від туроператора DM-тур сервіс
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Єгипту (Шарм-ель-Шейх) 17.10.2020-25.10.2020 від туроператора Anex Tour
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Туреччини (Анталійське узбережжя) 12.05.2021-19.05.2021 від туроператора Anex Tour
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Єгипту (Хургада) 21.09.2021-28.09.2021 від туроператора Coral Travel
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Туреччини (Анталійське узбережжя та Центральна Анатолія) 27.11.2021-04.12.2021 від туроператора Join UP
Сертифікат про участь в рекламно-інформаційному турі до Болгарії, 2022
Свідоцтво екскурсовода  
Всеукраїнська асоціація гідів
Екскурсовод
Свідоцтво на торговельну марку  
Сертифікат про cтажування за програмою Erasmus+ (09.10.2023-13.10.2023)

Участь у конференції "Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання"

Сертифікат члена журі конкурсу туристичних маршрутів "Стежками Назарій Яремчука"

Асоціація працівників туристичного супроводу Буковини

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах:ORCIDPublons (Researcher ID), Google Scholar, Репозитарій ЧНУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, навчальні посібники

 1. Аніпко Н.П. Туристичне країнознавство : навчальний посібник у 2 ч. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – Ч. 1. – 120 с.
 2. Аніпко Н.П. Методика викладання предмету у вищій школі. Підручник. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 200 с.
 3. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. Укладачі : О.Д. Король, Т.Д. Cкутар, Н.П. Аніпко, О.В. Руденко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 232 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6351
 4. Аніпко Н.П. Туристичне країнознавство. Західна та Північна Європа : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 236 с.  https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4490

Публікації у фахових закордонних журналах  (що входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of science)

 1. Czaplinski P., VeprykN.(Аніпко)Postawy mlodziezy Polski I Ukrainy wobec rynku pracy // Wspolczesne problemy badawcze gegrafii polskiej – geografia czlowieka. Dokumentacia geograficzna. - Nr 36. – Warszawa, 2008. - S.165-169.

Інші закордонні публікації

 1. N.P.Anipko. THE RELIEF SITUATIONS PRESERVED MEDIEVAL CASTLES AND FORTRESSES OF CARPATHO-PODOLSKY REGION OF UKRAINE/ N.P. ANIPKO // The progressive researches «Science and genesis», Prague 2015, S. 14-16.  https://docs.google.com/document/d/1biDbNZJ8tL_OUihq3QHwE-SmPUcQTYhD/edit?rtpof=true&sd=true
 2. ANIPKO N. Tourist animation in medieval castles and fortresses in Ukraine / N. ANIPKO // Międzynarodową Konferencję Naukową "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" 1-2 grudnia 2014 r., Kraków, S 11.

Публікації у фахових українських виданнях: Рейтингові вітчизняні видання

 1. Аніпко Н. Сучасний стан рекреаційно-туристичного використання середньовічних замків та фортець Карпато-Подільського регіону України// Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – 2010. – Вип. 28. – Сер. Географія. – С. 120-125.
 2.  https://docs.google.com/document/d/1OuFTjuXbXKW8z3cF07JdDJnsAiSvvWLa/edit?rtpof=true&sd=true
 3. Аніпко Н.П., Мельник О.А., Мельничук К.В. Думка громадськості щодо туристичного використання середньовічних замків і фортець в Україні (за матеріалами анкетування в Хмельницькій області) / Н.П Аніпко, О.А. Мельник, К.В. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 55-60.  http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20483%20(2010).pdf
 4. Аніпко Н.П. Руїни середньовічних замків і фортець України та їх рекреаційно-туристичне використання (на прикладі Карпато-Подільського регіону) / Н.П Аніпко // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Т. 10. – Вып. 2. – Симферополь, 2014. – С.387-392. https://docs.google.com/document/d/1kp0NXYEQtFvIth5nb3f7SWmQrl3X63x-/edit?rtpof=true&sd=true
 5. Аніпко Н.П. Військово-історичний туризм в середньовічних замках та фортецях України/ Н.П Аніпко // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип.744-745: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - С. 83-85. http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20744-745%20(2015).pdf
 6. Natalia Anipko, Alina Semeniuk. RECREATIONAL AND GEOMORPHOLOGICAL ESTIMATION OF MEDIEVAL CASTLES OF TERNOPIL AREA IN UKRAINE / Anipko Natalia, Semeniuk Alina // Науковий вісник Чернівецького університету.  – Вип. 762-763: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.103-106.
 7. Аніпко Наталія Петрівна, Боровяк Оксана Олександрівна. Послуга он-лайн-консультанта на web-сайтах туроператорів України / Наталія Петрівна Аніпко, Оксана Олександрівна Боровяк // Географія та туризм: Наук.зб. – К. : Альфа-ПІК, 2016. – Вип.36. – С.109-115.
 8. Аніпко Н. П. Методична розробка екскурсії "Чернівці – ковчег під вітрилами толерантності" / Н. П. Аніпко // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 1. – Режим доступу:
 9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_3
 10. Аніпко Н.П., Смик О.С., Вінтоняк В. Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області) / Аніпко Н.П., О.С. Смик, В. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 106-112.
  http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20808%20(2019).pdf
 11. Аніпко Н.П., Смик О.С., Капуш Х. Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області) / Н.П.Аніпко, О.С. Смик, Х. Капуш // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 808: Географія. – С. 123-128.http://geo.chnu.edu.ua/res//geo/1/visnuk/visnyk_chnu%20808%20(2019).pdf
 12. Андрусяк Н.С, Аніпко Н.П, Смик О.С. Аналіз попиту туристів за напрямком Єгипет у 2020 році // Географія та туризм.- Київ.-2020. - №59.- С.45-50. https://drive.google.com/file/d/1Zqcb4t_UJeLiM4vtcm-aYWExLukGXaa_/view?usp=sharing
 13. Андрусяк Н., Аніпко Н. Діяльність туристичних агентств та туроператорів м. Чернівці за напрямком Єгипет// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. – Вип. 826: Географія. – С. 82-88.http://geochnu.top/index.php/journal/issue/view/6 <
 14. Андрусяк Наталя, Аніпко Наталія. Туризм в умовах війни:особливості туристичних пріоритетів, пошуку та пропозицій // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – Вип. 839: Географія. – С.31-39 https://geochnu.top/index.php/journal/article/view/128
 15. Andrusiak N., Anipko N. The importance of the architectural ensemble of the Metropolitans Residence of Bukovina and Dalmatia in the formation tourist image of Chernivtsi. Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. Вип. 32 (у друці)

Матеріали конференцій

 1. Аніпко Н.П. Туристична атракційність Кам’янець-Подільської фортеці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дністровський каньйон – унікальна територія туризму». – Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2009. - С.112-114.
 2. Аніпко Н.П., Мельник О.А. Класифікації пам’яток середньовічної оборонної архітектури / Н.П Аніпко, О.А. Мельник // Матеріали міжнародної конференції «Українська історична географія та історія географії в Україні». – Чернівці, 2009. - С. 58.
 3. Аніпко Н.П., Баб’як І.І. Досвід анкетного опитування при дослідженні якості проведення анімаційних заходів (на прикладі фестивалю «Битва націй») / Н.П Аніпко, І.І. Баб’як // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-23 жовтня 2010 року). - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - С. 93-96.
 4. Аніпко Н.П. Рекреаційно-туристичне використання середньовічних замкових комплексів Польщі // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-23 жовтня 2010 року). - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - С. 26-30.
 5. Аніпко Н.П. Сучасний стан музеєфікації середньовічних замків та фортець України як об’єктів туризму / Н.П Аніпко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку”. 1–2 листопада 2012 р., м. Черкаси. – С. 17-22.
 6. Аніпко Н.П. Середньовічні замки Польщі та їх використання в туристичній індустрії / Н.П. Аніпко // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4 травня 2012 року). – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 132-136. https://docs.google.com/document/d/1bu91L7mwS1YTUNnhDSZolc0dW7aOn0E4/edit
 7. Аніпко Н.П. Фестивальний туризм у середньовічних замках та фортецях Карпато-Подільського регіону України / Н.П. Аніпко // Таврійський економічний журнал: За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: Стратегії розвитку індустрії гостинності: (Сімферополь, 27-30 березня 2013 р.). – № 2. – Сімферополь: Вид-во Кримського інституту бізнесу, 2013 – С. 19-23. 
 8. https://docs.google.com/document/d/1V4vyh7oNDEKQiwtHA5VfTwI56NY-6y_R/edit?rtpof=true&sd=true
 9. Аніпко Н. Рекреаційно-туристичний потенціал руїн середньовічних замків та фортець (на прикладі Карпато-Подільського регіону) [Текст] / Н. Аніпко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід» 25-26 квітня 2013 р., м Львів. – С. 327-330. >>>
 10. Аніпко Н. Оцінка туристичних об’єктів за методом кansei engineering (кенсай інжиніринг) [Текст] / Н. Аніпко // Матеріали VІІ Міжнародної конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» 4-6 жовтня 2013 р., Львів-Тернопіль. – С. 17-20. https://docs.google.com/document/d/19KnIB9Mny8uHMScyuFs9RN4bXHTrpDHt/edit?rtpof=true&sd=true
 11. Аніпко, Н. Музеєфікація середньовічних замків і фортець України як об’єктів екскурсійної діяльності: сучасний стан та перспективи / Н. Аніпко // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті «Географічна наука і практика: виклики епохи» 16–18 травня 2013 р., м Львів. Т.3. – С. 252-256.
 12. Аніпко Н.П. Зв'язок пам’яток архітектури з природним середовищем (на прикладі середньовічних замків та фортець Карпато-Подільського регіону України) / Н.П Аніпко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку” 16–17 жовтня 2014 р., м. Черкаси. – С. 247-251.
 13. Аніпко Н. Середньовічні замки та фортеці України як об’єкти військово-історичного туризму / Н.П Аніпко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону» 23-24 квітня, 2017 р м.Чернівці-Сучава. – С.16-17. 
 14. Аніпко Н. Поліконфесійна спадщина Чернівців як чинник туристичної привабливості міста / Н. Аніпко, Н.Андрусяк: матеріали ХІ Міжн. наук. конференції [«Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід»], (Львів, 15-17 вересня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І.Франка). – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2017. – С.9-12. 
 15. https://docs.google.com/document/d/1rEu4Ut9fl52oBnvG4MIpguxYq4VJYHYd/edit
 16. Аніпко Н.П. Назви вулиць Чернівців як відображення поліетнічності міста та їх представлення в екскурсійних маршрутах / Н. Аніпко // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017р./ (за загальною редакцією І.Пилипенка, Д.Мальчикової) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.- С. 18-21.  https://drive.google.com/drive/folders/1fxQMngYEMujaHuY51ujaGdBumBgOQh9Z
 17. Аніпко Н. ,Фалендиш О., Нічні екскурсії як новий вид екскурсійної діяльності  / Н.Аніпко, О.Фалендиш // Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання. Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2019р.). – Херсон: вид-во «Молодий вчений», 2019. – С.55-57. 
 18. https://docs.google.com/document/d/1AL55wTJCBkVzf8IsKlD2AH_ixOhZlHGW/edit?rtpof=true&sd=true
 19. Аніпко Н.П., Стасюк Д.В., Василевський В.М. Розвиток етнокультурного туризму на Поліссі // Науковий журнал «Молодий вчений», № 11 (75). Географічні науки. – Херсон, 2019. – С. 203-205.   https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/142
 20. Аніпко Наталія, Андрусяк Наталія ЗАЦІКАВЛЕННІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ УКРАЇНОЮ: ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ТУРИЗМУ / Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект :матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022. - 323-326  с.
 21. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5258

E_mail: n.anipkoОyмо@Ђфыchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterОyмо@Ђфыchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.