Оновлено
2024-02-22
14:24

Скутар Тетяна Дмитрівна

Скутар Тетяна Дмитрівна

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (2013 р.)
Почесна грамота Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (2021 р.)

Тематика наукових досліджень:

- рекреаційно-туристичне природокористування на території Чернівецької області;
- статистика міжнародного туризму.

Курси, що читає:

Міжнародний туризм
Виїзний туризм
Підприємництво та бізнес-адміністрування в туризмі
Технологія туристичної діяльності 
В’їзний туризм
Правове регулювання туристичної  діяльності Правове регулювання туризму та сфери гостинності

Додаткова інформація:

      Тетяна Дмитрівна Скутар народилася у м. Чернівці. Навчалася на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Менеджмент організацій»; кваліфікація – магістр з економіки (2005).Кандидат географічних наук (2013). Тема дисертації: «Рекреаційно-туристична різноманітність Чернівецької області: сучасний стан, оцінка та перспективи», за спеціальністю 11.00.11 –  конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

У 2016 році закінчила курси навчально-курсового центру туристичної освіти Інституту професійного росту фахівців туризму і курортів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю „Екскурсовод” (СПК№101684 від 19.05.2016 р.).

25.06.2018 року провела семінар-тренінг „Перспективи розвитку туризму в Чернівецькій області” для державних службовців ОДА та РДА, посадових осіб ОМС.

З 2019 року доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

Науковий керівник студентки - Паламарчук Дарії (Диплом за просування інклюзивного туризму). Студентський стипендіальний конкурс наукових робіт „Майбутнє туристичної галузі України” Дніпровський нац. ун-тет (2018 р.) та відзнака в конкурсі туристичних маршрутів «Слідами «Букової землі» за романом Марії Матіос «Букова земля» (вересень 2021р.)

Стажування: За сукупністю кредитів навчання на курсах іноземних мов у Лінгвістичному центрі ЧНУ (1.10.2017-30.05.2018), за програмою курсу „Основи користування Moodle” (лютий 2020 р.) та ін. Університет «Штефан чел Маре», м. Сучава, Румунія, факультет історії та географії (05.07. -09.07.2022р.) в рамках програми ERASMUS +.

Сертифікати про проходження курсів і тренінгів з метою підвищення кваліфікації:

Cертифікат Aptis Британської Ради (рівень володіння англійською мовою B2)
Посвідчення на право викладання навчальних курсів англійською мовою

Сертифікат ERASMUS+ академічна мобільність у Сучавському Університеті «Штефана чел Маре» (Румунія, 2022 р.)

Свідоцтво екскурсовода

Дистанційний курс «Основи користування MOODLE»
Сертифікат про підвищення кваліфікації за темою „Розвиток творчого потенціалу. Застосування техніки та прийомів ефективного менеджменту при викладанні туристичних дисциплін”

Підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти», 07.11-23.11.2023р.

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах: ORCIDPublons (Researcher ID), Google ScholarРепозитарій ЧНУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчально-методичні видання:

 1. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. Укладачі : О.Д. Король, Т.Д. Cкутар, Н.П. Аніпко, О.В. Руденко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 232 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6351
 2. Міжнародний туристичний бізнес: методичні рекомендації до семінарських занять / уклад.: Т.Д. Cкутар. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. 32 с.
 3. Правові засади туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник у 2 ч. Частина І / Укл.: О.Д. Король, Т.Д. Скутар. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. 88 с.
 4. Правові засади туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник у 2 ч. Частина ІІ / Укл.: О.Д.Король, Т.Д. Скутар. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 64 с.
 5. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень / Укл.: О.Д. Король, Т.Д. Скутар. Чернівці : Рута, 2008. 64 с.
 6. Заячук М.Д., Мартинюк О.В., Скутар Т.Д. Туристична мапа Буковини (перекл. на укр., англ. Т. Лебухорська). - Чернівці, 2013 (тираж 1000 прим.)
 7. Технологія туристичної діяльності : лабораторний практикум / укл. Т.Д. Cкутар. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. 64 с. >>>

Публікації у фахових закордонних журналах (що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science):

 1. Korol O., Skutar T. Comparative Analysis of International (Inbound) Tourism Development within Ukraine and Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kraków, 2018. Vol 32, No 2. P. 338-355. >>>
 2. Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites. Oradea, 2019. Year XII, Vol 26, No 3. P. 887-904. >>>

Інші закордонні публікації:

 1. Kilinska K, Skutar T. The International Tourism in Ukraine. Problematyka 31. Międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (7-8 December, 2015). Kraków–Warszawa, 2015. P. 45.
 2. Kilinska K., Skutar T. Rural homesteads offers for tourists in the Chernivtsi region. Aceast volum a fost elaborată de un colectiv de autori care eu prezentat studiile în cadrul celei de a XVI-a ediții Conferinței Internaționale „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective” (Vatra Dornei, 29-31 mai 2014.). Iaşi : Tehnopress, 2014. Vol. XXXIII. P. 107-113. >>>
 3. Kilinska K., Skutar T. Rural tourism as a factor of sustainable development of the rural areas in the Chernivtsi region. Aceast volum a fost elaborată de un colectiv de autori care eu prezentat studiile în cadrul celei de a XV-a ediții Conferinței Internaționale „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective” (Vatra Dornei, 23-25 mai 2013.). Iaşi, 2013. Vol. XXX. P. 89-93.

Публікації у фахових українських виданнях:

 1. Скутар Т.Д. Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2017.  № 1. [Електронний ресурс] – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_14.
 2. Скутар Т.Д. Деякі підходи до визначення поняття „рекреаційно-туристичні ресурси”. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 587-588: Географія. С. 206-209. >>>
 3. Скутар Т.Д. Передумови ефективної організації рекреаційної діяльності в контексті рекреаційної різноманітності. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Чернівецький нац. ун-т, 2010. Вип. 519-520: Географія. С. 100-102.
 4. Boiko I., Skutar T. Development of the entertainment ethnic animation programs for tourists of different age groups by the example of  tourist and ski resort "Migovo". Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. Вип. 785: Географія. С. 42-48. >>>


Інші публікації:

 1. Скутар Т.Д. Крафтові тури як форма солідарного туризму. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2023 р.) / За ред. М. Барна, Й. Раковська. Львів: ЛТЕУ, 2023. С.129-131.
 2. Скутар Т.Д. Крафтові виробництва як об’єкти туризму. Збірник тез доповідей IIІ Міжнародної конференції здобувачів та молодих вчених “Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність”. Дніпро: УАН, 2023. С.51.
 3. Бучко Ж., Скутар Т., Паламарчук Д. Чернівці як літературно-туристична дестинація // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С.48-53. >>>
 4. Скутар Т. Історико-культурні туристичні ресурси як основа розвитку пізнавального туризму в Чернівецькій області. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 27 вер. 2016 р. [Електронний ресурс] – URL: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/727/
 5. Скутар Т.Д. Просування туристичного продукту Чернівецької області на ринку. Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015 р. Чернівці : ЧТЕІ  КНТЕУ, 2015. С. 346-347.
 6. Скутар Т.Д. Музеї Чернівецької області. Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, (26-27 бер. 2015 р., м. Черкаси : у 2 т. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. Т. 1. С.79-81.
 7. Скутар Т.Д. Біосоціальні рекреаційно-туристичні ресурси Чернівецької області. Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (Харків, 3-4 квітня 2014 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. С. 243-245.
 8. Скутар Т.Д., Стефанчук Т.І. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту як туристичний об’єкт. Матеріали V Міжнар.наук.-практ. конф. „Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, 20-21 бер. 2014 р., м. Черкаси : у 2 т. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. Т. 1. С.51-54.
 9. Скутар Т.Д. Історико-культурні туристичні ресурси: поняття та структура. Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В.І, Баланюк, доц. Є.А. Іванов]. У 3 т. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. 3. С.256-261.
 10. Скутар Т. Розвиток сільського зеленого туризму в Чернівецькій області. Регіональні аспекти державного управління. Інформаційно-аналітичне видання / За заг. ред М.В.Ярмистого, С.М, Гакмана, Я.С. Мельничук. Чернівці, 2013. С. 30-43.
 11. Скутар Т.Д. Нормативно-правове забезпечення туристичної діяльності – основа ефективної державної політики в Україні / Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні : монографія / відп. ред. К.Й. Кілінська. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 25-35.

 

E_mail: t.skutar ™'`b@:LЊўДchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster ™'`b@:LЊўДchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.