Оновлено
2022-06-23
16:21

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ Чернівецького національного університету – провідний науково-освітній центр в галузі туризму на Західній Україні. Вона створена 10.02.2003 р., хоча основи для цього були закладені ще в 1969 році. Тоді вихід у світ двох публікацій професора Крачила М.П. (1936–2002 рр.) про курортно-туристське господарство Чернівецької області та Придністров'я започаткував туристичний науковий напрям на географічному факультеті. З часом, розроблені ним туристичні дисципліни почали викладатись студентам–географам, чим була розпочата освітня діяльність в галузі туризму. Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 242 – «ТУРИЗМ» за такими спеціалізаціями:

«Міжнародний туризм» Освітня програма >>> Презентація ОП >>>
«Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» Освітня програма >>> Презентація ОП >>>

Запрошуємо на навчання

Програма навчання за цією спеціальністю включає близько 50 дисциплін, які можна об’єднати в три блоки. До першого блоку належать нормативні гуманітарні навчальні дисципліни, вивчення яких спрямоване на розширення світогляду людини та розвиток особистості. Їх читають фахівці з відповідних факультетів університету.

Другий блок – це фундаментальні економічні дисципліни, до яких належать: економічна теорія, бухгалтерський облік, економіка та фінанси підприємств тощо. До викладання цих предметів залучаються професори та доценти з економічного факультету Чернівецького національного університету.

Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни, спрямовані на фахову підготовку студентів. Зокрема: туристичний менеджмент, туристичний маркетинг, технологія готельної та ресторанної справи, міжнародний туризм, туроперейтинг та ін. Ці дисципліни різняться залежно від спеціалізації: на освітній програмі «Міжнародний туризм» поглиблено вивчається іноземна мова, географія туризму та країнознавство; на спеціалізації «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» більше уваги приділяється організації готельно-ресторанного обслуговування, а також розробці та реалізації турів із комплексним обслуговуванням за різними видами туризму.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterћF@Ь wchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.