Оновлено

Дисципліни

Спеціальність «ТУРИЗМ», освітній рівень «Бакалавр»
(термін навчання – 4 роки), Навчальний план >>>

Обов’язкові навчальні дисципліни Курси
I II III IV
1 Актуальні питання історії та культури України Х      
2 Філософія   Х    
3 Українська мова (за професійним спрямуванням) Х      
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Х Х    
5 Вища математика Х      
6 Рекреологія Х      
7 Історія туризму Х      
8 Рекреаційна географія Х      
9 Технологія туристської діяльності Х      
10 Організація екскурсійних послуг Х      
11 Основи екології Х      
12 Основи наукових досліджень   Х    
13 Інформатика та комп`ютерна техніка   Х    
14 Спортивний туризм   Х    
15 Організація рекреаційних послуг   Х    
16 Організація туризму   Х    
17 Туристське країнознавство   Х    
18 Безпека життєдіяльності   Х    
19 Інформаційні системи і технології в туризмі   Х    
20 Економіка та фінанси підприємств   Х    
21 Статистика Х      
22 Технологія готельної справи та організація послуг гостинності     Х  
23 Технологія ресторанної справи та організація послуг харчування     Х  
24 Економіка і ціноутворення в галузі туризму     Х  
25 Бухгалтерський облік туристичної діяльності     Х  
26 Аналіз діяльності підприємств     Х  
27 Організація анімаційних послуг     Х  
28 Основи менеджменту     Х  
29 Основи маркетингу     Х  
30 Туристичні ресурси України       Х
31 Основи охорони праці       Х
32 Організація транспортних послуг       Х
33 Маркетинг туризму       Х
34 Менеджмент туризму       Х
35 Діяльність туристської самодіяльної організації       Х
36 Правове регулювання туристичної діяльності       Х
37 Ділова іноземна мова   Х Х  
38 Друга ділова іноземна мова     Х Х
39 Фізичне виховання Х      
   Дисципліни за вибором        
1 Фізична та соціально-економічна географія світу Х      
2 Туризмознавство Х      
3 Туристичне ресурсознавство або туристично-рекреаційні комплекси Х      
4 Основи суспільної географії або фізичне виховання   Х    
5 Країнознавство   Х    
6 Основи соціальної та конструктивної географії     Х  
7 Краєзнавство і туризм     Х  
8 Екологічний та сільський зелений туризм       Х
9 Світова економіка та міжнародний туризм або Інформ. менеджмент       Х
10 Політологія       Х
11 Основи конституційного права       Х
12 Курортна справа з основами курортології       Х
13 Районування в туризмі       Х
14 Туристичний практикум       Х

 

Спеціальність «Туризмознавство», освітній рівень «Магістр»
(термін навчання – 1,5 роки)

Обов’язкові навчальні дисципліни Курси
V VI
1 Актуальні проблеми філософії Х  
2 Цивільний захист Х  
3 Охорона праці в галузі Х  
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Х  
5 Інформаційний менеджмент Х  
6 Управління регіональним розвитком туризму Х  
7 Маркетингові комунікаційні системи в туризмі Х  
8 Туристсько-рекреаційний потенціал території Х  
9 Управління туристичним підприємством Х  
10 Міжнародні інформаційні системи в туризмі Х  
11 Методологія наукових досліджень   Х
12 Державне регулювання туризму   Х
13 Методика викладання предмету у ВШ Х  
  Дисципліни за вибором    
1 Педагогіка та психологія у ВШ Х  
2 Міжнародний туристичний бізнес Х  
3 Управління персоналом   Х
4 Корпоративне управління в туризмі Х  
5 Районування в туризмі   Х
6 Статистичні методи дослідження в туризмі   Х

 

Список дисциплін
НазваШифр дисципліни
Державне регулювання в галузі туризмуC 8.0
ТуризмознавствоВ 4.02
Основи екскурсознавстваВ 4.2
Інноваційний менеджментопп3
Технологія ресторанної справиП 3.07
Технологія готельної справиП 3.08
Oрганізація анімаційних послуг у туризміП 3.14
Менеджмент туризмуП 3.19
Організація оздоровчо-спортивного туризмуП 3.2
Спортивний туризмП 3.2
Екологічний туризмС 5.7
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‰ЇИ@ЫЭ<chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.